Guy Buyens wordt nieuwe medisch directeur van het Antikankerfonds | Anticancerfund

Guy Buyens wordt nieuwe medisch directeur van het Antikankerfonds

IN HET NIEUWS
4 juli 2018

BRUSSEL - Het Antikankerfonds stelt vandaag dokter Guy Buyens voor als haar nieuwe medisch directeur. De onafhankelijke, private stichting die focust op meer behandelingsopties voor kankerpatiënten had nood aan iemand met expertise die een vinger aan de pols houdt in de oncologische wereld. “We willen aanvoelen wat de meest noodzakelijke maatschappelijke behoeften zijn in de strijd tegen kanker. Ik ben ervan overtuigd dat Guy de ideale persoon is om ons daar in te begeleiden”, zegt ceo Lydie Meheus.
 

Nood aan versterking
Dokter Gauthier Bouche oefende tot nu zowel de functie van medisch directeur als die van directeur klinisch onderzoek uit en dat werd omwille van de omvang van de taken niet meer houdbaar. “Er was nood aan iemand die de taak van medisch directeur op zich zou nemen zodat Gauthier zich met volle aandacht kan richten op de verschillende klinische studies die we begeleiden”, legt Meheus uit.

Medische communicatie
Buyens zal verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse medische communicatie naar de patiënten, het
publiek en andere stakeholders. Verder zal hij fungeren als liaison met artsen en specialisten uit de praktijk. Hij zal ook mee de lijnen uittekenen rond het onderzoeksbeleid van het fonds. “Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan bij het Antikankerfonds en met een getalenteerd team wetenschappers op zoek te gaan naar meer oplossingen om kanker te bestrijden”, zegt Buyens zelf enthousiast.

Brede ervaring
Guy Buyens (°1961) is doctor in de genees-, heel- en verloskunde en was onderzoeker aan de VUB. Gedurende tientallen jaren werkte hij in zowel de farmaceutische industrie als in de biotechnologie, waarbij hij o.a. onderzoek deed in oncologie. Meer recent vervulde hij ook een leidinggevende rol als algemeen directeur van het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde.

Het AKF
Het Antikankerfonds ondersteunt wereldwijd verschillende klinische studies. Deze onderzoeken nieuwe behandelingsopties die geen prioriteit hebben voor de farmaceutische industrie wegens te weinig financiële return (o.a combinaties van hergebruikte medicijnen) in een breed scala aan kankers. Daarnaast voorziet het fonds onafhankelijke informatie voor patiënten met zeldzame kankers of voor patiënten die uitbehandeld zijn.